project

Emërtimi

Liqeni Akumulues mbi lumin Ibër

Lloji i projektit

Planifikim Urban

Vendi i ndërtimit

Mitrovicë

Viti

2012

projekt

Emërtimi

Parku i qytetit

Lloji i projektit

Zgjidhja Urbane-Arkitektonike

Vendi i ndërtimit

Mitrovicë

Viti

2010

projekt

Emërtimi

Sheshi qendror i qytetit

Lloji i projektit

Zgjidhja Urbane-Arkitektonike

Vendi i ndërtimit

Mitrovicë

Viti

2010

projekt

Emërtimi

Plani rregullues urban "Dardania"

Lloji i projektit

Planifikim Urban

Vendi i ndërtimit

Prishtinë

Viti

...

projekt

Emërtimi

Rrethrrotullimi në qendër

Lloji i projektit

Planifikim Urban

Vendi i ndërtimit

Mitrovicë

Viti

2010

projekt

Emërtimi

Sheshi "Artim Jashari"

Lloji i projektit

Planifikim Urban

Vendi i ndërtimit

Mitrovicë

Viti

2012

projekt

Emërtimi

Sheshi "Nëna Terezë"

Lloji i projektit

Planifikim Urban

Vendi i ndërtimit

Mitrovicë

Viti

...