project

Emërtimi

Projekt Kryesor

Objekti

Shtëpi Individuale

Etazhiteti

B+P+NK

Vendi i ndërtimit

Kosove

Viti

projekt

Emërtimi

Projekt Kryesor

Objekti

Shtëpi Individuale

Etazhiteti

P+1

Vendi i ndërtimit

Kosove

Viti

projekt

Emërtimi

Restaurim

Objekti

Shtëpi Individuale

Etazhiteti

P+1

Vendi i ndërtimit

Kosove

Viti

2007

projekt

Emërtimi

Projekt Kryesor

Objekti

Shtëpi Individuale

Etazhiteti

B+P+2

Vendi i ndërtimit

Kosove

Viti

projekt

Emërtimi

Projekt Kryesor

Objekti

Shtëpi Individuale

Etazhiteti

B+P+1

Vendi i ndërtimit

Kosove

Viti

projekt

Emërtimi

Projekt Kryesor

Objekti

Shtëpi Individuale

Etazhiteti

B+P+1

Vendi i ndërtimit

Kosove

Viti