project

Emërtimi

LP1

Objekti

Objekt Banesor - Afarist

Etazhiteti

B+P+6+2NK

Vendi i ndërtimit

Rr. Arta - Mitrovicë

Viti

2005

projekt

Emërtimi

LP2

Objekti

Objekt Banesor - Afarist

Etazhiteti

B+P+7

Vendi i ndërtimit

Rr. Arta - Mitrovicë

Viti

2006

projekt

Emërtimi

LP3

Objekti

Objekt Banesor - Afarist

Etazhiteti

B+P+6+NK

Vendi i ndërtimit

Rr. Mbretëresha Teutë - Mitrovicë

Viti

2007

projekt

Emërtimi

LP4

Objekti

Objekt Banesor - Afarist

Etazhiteti

B+P+8

Vendi i ndërtimit

Sheshi Isa Boletini - Mitrovicë

Viti

2009

projekt

Emërtimi

LP5

Objekti

Objekt Banesor - Afarist

Etazhiteti

B+P+6

Vendi i ndërtimit

Rr.Besim Nuka - Mitrovicë

Viti

2010

projekt

Emërtimi

LP6

Objekti

Objekt Banesor - Afarist

Etazhiteti

B+P+10

Vendi i ndërtimit

Sheshi Isa Boletini

Viti

20011

projekt

Emërtimi

LP7

Objekti

Objekt Banesor - Afarist

Etazhiteti

B+P+6+2NK

Vendi i ndërtimit

Rr. Mbretëresha Teutë - Mitrovicë

Viti

20010

projekt

Emërtimi

LP8

Objekti

Objekt Banesor - Afarist

Etazhiteti

B+P+8+NK

Vendi i ndërtimit

Rr. Pajazit Boletini - Mitrovicë

Viti

20010

projekt

Emërtimi

LP9

Objekti

Objekt Banesor - Afarist

Etazhiteti

B+P+8

Vendi i ndërtimit

Rr.Evlia Qelebia - Mitrovicë

Viti

20010

projekt

Emërtimi

LP11

Objekti

Objekt Banesor - Afarist

Etazhiteti

B+P+8

Vendi i ndërtimit

Rr.Afrim Zhitia - Mitrovicë

Viti

20010

projekt

Emërtimi

LP12

Objekti

Objekt Banesor - Afarist

Etazhiteti

B+P+6

Vendi i ndërtimit

Rr.Besim Nuka - Mitrovicë

Viti

20010

projekt

Emërtimi

LP14

Objekti

Objekt Banesor - Afarist

Etazhiteti

B+P+9+NK

Vendi i ndërtimit

Rruga e Takoves - Mitrovicë

Viti

2010

projekt

Emërtimi

Mat 1 A17

Objekti

Objekt Banesor - Afarist

Etazhiteti

B+P+8

Vendi i ndërtimit

Mat - Prishtinë

Viti

2010

projekt

Emërtimi

LP15

Objekti

Objekt Banesor - Afarist

Etazhiteti

B+P+5

Vendi i ndërtimit

Rr. Shemsi Ahmeti (Perball Adriatikut) - Mitrovicë

Viti

2010

projekt

Emërtimi

LP10

Objekti

Objekt Banesor - Afarist

Etazhiteti

B+P+8+2NK

Vendi i ndërtimit

Rr. Mbretëresha Teutë

Viti

2010

projekt

Emërtimi

Objekti

Objekt Banesor - Afarist

Etazhiteti

B+P+6

Vendi i ndërtimit

Kalabri - Prishtinë

Viti

20010

projekt

Emërtimi

LP16

Objekti

Objekt Banesor - Afarist

Etazhiteti

B+P+6

Vendi i ndërtimit

Te Desi - Mitrovicë

Viti

20010

projekt

Emërtimi

Blloku "A-7"

Objekti

Objekt Banesor - Afarist

Etazhiteti

B+P+10/11

Vendi i ndërtimit

Mat 1 - Prishtinë

Viti

...